Grang de Paul Art heeft een nieuw concept ontworpen:  

 "The Box Full of Messages"   

Het Concept Digital Exhibition, "Box full of Messages" "Art Activates, Motivates, Inspires the world". 

Kunstenaars maken speciaal voor het concept een illustratie die de wereld steunt (boodschap).

Onderwerpen als: de recessie, oorlogen, huwelijken die stuk gaan, wereldrampen, aanslagen, vluchtelingen problematiek, het verschil tussen arm en rijk enz. 

Grang Paul Art has designed a new concept: "The Box Full of Messages", Digital Exhibition, "Art Activates, Motivates, Inspires the World"                 

Artists create specially for the concept of an illustration that supports the world (messages).Topics such as the recession, wars, marriages that break, world disasters, attacks, refugee problems, the difference between rich and poor etc.